BLOG

Pes na útěku

15. 1. 2022, autor: Mgr. Bc. Radek Svatoň, advokát

Možná jste zaznamenali, že s rekodifikací občanského práva v roce 2014 zvíře přestalo být věcí v právním slova smyslu. Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku (dále jen "NOZ") výstižně uvedla, že se nová úprava v otázce zvířat "vymaňuje z dogmatu římského práva o bučících nástrojích". Zvíře je skutečně živý tvor nadaný smysly, vztahuje se na něj zvláštní právní režim a je mu proto věnována celá řada norem. Pejskaři navíc zbystří, zalistují-li tímto zákonem na paragrafy regulující osud jejich zaběhnutých čtyřnohých společníků.

ak se vlastně zachovat v případě nálezu zjevně zatoulaného psa? Zásadně je podle ust. § 1058 NOZ nutné nález psa bez zbytečného odkladu oznámit - buď přímo vlastníkovi, je-li znám, nebo alespoň obci, na jejímž území byl nalezen. Současně je při nálezu vhodné (a často nutné) požádat o asistenci strážníky obecní policie. Nekvalifikovaný odchyt psa může být totiž nebezpečný nejen pro člověka, ale i pro samotné zvíře, a to i s odkazem na zákon na ochranu zvířat proti týrání. Už z tohoto důvodu není nálezce povinen zvíře odchytávat svépomocí, ale postačuje oznámení jeho nálezu.

Identitu vlastníka nalezeného psa je často možné zjistit ze psí známky nebo čipu. Není-li to možné, je jeho nález obvykle vyhlášen na webových stránkách obce, na jejímž území byl nalezen. Publicita nálezu by měla zajistit, že se pes co nejdříve vrátí ke svému pánovi. Samotný nálezce si současně psa může přechodně ponechat buď přímo u sebe nebo jej předá do opatrování obci. Ta buď psa dočasně umístí do speciálního kotce nebo zajistí jeho převoz do útulku. 

Osudy psích nalezenců

Od vyhlášení nálezu běží důležitá dvouměsíční lhůta, po jejímž uplynutí se pes stává přímo ze zákona vlastnictvím nálezce. Inspiračním zdrojem této koncepce, vyznačující se poměrně krátkou lhůtou pro přechod vlastnického práva, je Švýcarsko. Lhůta dvou měsíců nicméně dle odborné veřejnosti zajišťuje dostatečnou časovou ochranu původnímu vlastníku, současně i respektuje rozvinutí vazby mezi psem a jeho nálezcem. Je-li pes po nálezu umístěn do útulku, je tu lhůta dvojnásobná, tj. čtyřměsíční, a plyne až ode dne předání zvířete do tohoto zařízení. Po uplynutí čtyř měsíců může útulek se psem volně nakládat.

Pozor na zatajení nálezu

Za pozornost stojí právní důsledky v situaci, kdy si nálezce psa rozhodnete ponechat, aniž by usiloval o jeho předání  původnímu majiteli. Tehdy půjde nejen o postup v rozporu s NOZ, ale může jít o jednání za hranou zákona o přestupcích. Jde-li navíc o zvíře, jehož hodnota je nejméně 10.000 Kč, je vědomé zatajení nálezu dokonce trestným činem.

Na jedné misce vah je tedy zájem na tom, aby se ze zaběhnutých psů nestávali tuláci bez domova, na druhé pak ústavně garantované vlastnické právo jejich původních vlastníků. Povinnost nález oznámit lze konečně dovodit už z jakéhosi nepsaného práva samotného psa, jakožto tvora nadaného smysly, a to práva na původní "smečku".

Účet za zaběhlého psa 

Kdo psa po přechodnou dobu po nálezu opatruje, má tzv. povinnost péče řádného hospodáře. Ta zahrnuje zejména krmení, případně i zajištění nutné veterinární pomoci. Pokud se následně vlastník o psa přihlásí, pak tyto náklady, jakož i náklady spojené s odchytem, samozřejmě nahradí. 

Nálezce může současně po vlastníkovi žádat nálezné ve výši 10 % z ceny psa, případně nálezné dle tzv. slušného uvážení, jak poněkud neurčitě uvádí § 1056 NOZ. 

Další výdaje se mohou týkat náhrady způsobených škod, případně i uložených pokut za přestupek. Mnoho obcí má totiž formou obecně závazné vyhlášky omezen volný pohyb psů. 

Ve vztahu ke způsobeným škodám lze závěrem pro zajímavost zmínit, že podle trestněprávní judikatury může být pes "prodlouženou rukou člověka". Jedná-li se například o zranění člověka způsobené pokousáním, může vlastníka takového psa čekat v extrémním případě i trestní stíhání pro některou z nedbalostních forem trestných činů spočívajících v ublížení na zdraví. Život se psem je tedy nejen o radosti, ale i o zodpovědnosti.

/ RS

© 2020 - 2024  |  SVATOŇ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!