BLOG

SVJ - jak efektivně nakládat s fondem oprav?

2. 2. 2023, autor: Petr Němec, investiční specialista a lektor - www.financenemec.cz, vytvořeno ve spolupráci s AK Svatoň

Dnešní doba nahrává vkladům, které splňují kritéria jistoty a zajímavého výnosu. Často nás nyní oslovují členové výboru SVJ či přímo předsedové výboru SVJ s otázkou, jak mají nakládat s volným kapitálem na účtech či kam je v dnešní době vhodné kapitál uložit. Pokusíme se na tyto otázky v jednoduchosti odpovědět.

Jako první musíme uvést, že běžné účty pro SVJ nemají žádné zhodnocení, kapitál který je na těchto účtech uložen, není nijak úročen a inflace ho požírá v plné síle. Aktuálně vysoké úrokové sazby nahrávají bezpečným vkladům a instrumentům, které dokáží přinést zajímavé zhodnocení, a to i s fixací výnosu na delší období, a bez ohledu na budoucí vývoj úrokových sazeb (je očekáván pokles úrokových sazeb). Do "fondu oprav SVJ" musí přispívat každý vlastník bytové jednotky a často to nejsou malé částky, proto je vhodné, aby o těchto možnostech věděl každý vlastník bytové jednotky.

Jaké máme aktuální možnosti na trhu?

1/ pojištěný termínovaný vklad do 100 000 eur (2,5 mil. Kč)

roční úroková sazba v rozmezí 6,5 - 5 % p.a., výnos připisován ročně, možnost termínovaný vklad ukončit dříve se sankcí, doba uložení 1 rok - 10 let, bez jakéhokoliv poplatku za správu či za uzavření, min. investice 1 mil. Kč (resp. 10 000 - 100 000 Kč), př.: 1 mil. Kč na 5 let = výnos v hrubém 306 960 Kč

2/ otevřený podílový fond - uložení kapitálu přes REPO operace u ČNB

roční výnos v závislosti na úrokové sazbě ČNB (základní úroková sazba - 0,5 %), aktuální výnos 6,5 % p.a., výnos připisován denně/týdně, možnost kdykoliv produkt ukončit a vybrat kapitál (do 14 dnů peníze na zpět) bez poplatku, doba uložení bez omezení, vstupní poplatek 0,25 % - 0,5 %, investice od 10 000 Kč

Tento článek nepovažujte jako investiční doporučení, ale spíše jako inspiraci k možným krokům v rámci vašeho SVJ. Nastavení portfolia a výběr produktu vždy záleží na požadavcích SVJ, časovém horizontu, nutnosti dostupnosti kapitálu, atd...)

Co říká zákon?

Občanský zákoník limituje v § 1195 nakládání s majetkem SVJ pouze na případy týkající se správy domu a pozemku, nikoliv například k podnikání. Současně ve svém § 159 zavazuje osoby stojící ve funkci jeho statutárního orgánu, tedy předsedu nebo členy výboru, tzv. povinností péče řádného hospodáře. Tu lze stručně vyjádřit jako povinnost nakládat s majetkem SVJ informovaně, s potřebnými znalostmi (zejména se znalostí případných rizik), pečlivě a loajálně.

S uvedenými pravidly budou konformní především různé konzervativní formy investic. Ty by měly primárně chránit zůstatky na účtu SVJ před inflací a měly by přicházet v době, která je k tomu z hlediska potřeb SVJ nakloněna. Je-li tedy dům po technické stránce v pořádku, SVJ deponuje na svém účtu dostatečnou likviditu a nehrozí potřeba vysokých investic do oprav či údržby, může to být ten správný okamžik pro rozumné využití volného kapitálu. Případná omezení pak mohou vyplývat také ze stanov SVJ, které je v tomto ohledu nutné předem zkontrolovat.

Jako více než vhodné lze předsedům SVJ doporučit, aby rozhodnutí k případné investici bylo vždy předem projednáno na úrovni shromáždění SVJ, kterému je statutární orgán z výkonu své funkce odpovědný.

Obraťte se na odborníka

Naše služba (pozn.: služba investičního poradenství - www.financenemec.cz) spočívá v prezentaci jednotlivých možností pro vaše SVJ a následnou komunikaci s vedením SVJ či kontrolní komisí SVJ a dalších orgánů SVJ. Budeme se pravidelně účastnit schůzí SVJ, abychom vždy prezentovali jednotlivé kroky a výsledky spolupráce. V případě spolupráce řešíme veškeré kroky k provedení transakcí dle vašich požadavků i následných výběrů či ukončování produktů.

Pokud jste členem SVJ, tak nás neváhejte kontaktovat, rádi vám jednotlivé možnosti představíme a pokud jste vlastníkem bytové jednotky v rámci SVJ, tak nás můžete propojit s členem výboru SVJ, kterému už jednotlivé možnosti představíme.

/ PN, RS

© 2020 - 2024  |  SVATOŇ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!